Oferta dotycząca współpracy biznesowej i partnerstwa

Dzień dobry, nazywam się Anatolii Nesterenko. Jestem zarządzającym partnerem Agencji Prawniczej “JURINFORM”. Nasza Agencja pracuje na rynku odpłatnych usług prawnych na Ukrainie od roku 2002. Аgencja złączyła prawników posiadających duże doświadczenie przy rozwiązywaniu problemów prawnych w różnych dziedzinach prawa. Prawnicy Agencji Prawniczej “JURINFORM” posiadają wysoką kwalifikację w jurysprudencji i ekonomii, mają wieloletni staż pracy w dziedzinie doradztwa.

Jednym z podstawowych kierunków w działalności Agencji jest towarzyszenie prawne spółkom ukraińskim przy realizowaniu  przez nie biznes-projektów w jurysdykcjach obcych, а także prawne poparcie działalności inwestycyjnej osób nie będących rezydentami na terytorium Ukrainy. Agencja Prawnicza  “JURINFORМ” jest członkiem Sumskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

Jak świadczy praktyka, klient, zwracając się do spółki prawniczej lub doradczej, oszacowuje nie tylko jej kompetencję, autorytatywność, udzielaną gwarancję jakości, lecz i geografię działalności, paletę usług, kontakty biznesowe, możliwości.  Dlatego nasza Agencja troszczy się o rozszerzenie sieci swych kontaktów biznesowych. Mamy doświadczenie we współpracy z prawnikami, adwokatami, audytorami takich krajów europejskich jak Łotwa i Estonia.

Będziemy szczerze się cieszyli współpracą biznesową z prawnikami, adwokatami, audytorami Rzeczypospolitej Polskiej, władającymi językiem ukraińskim lub rosyjskim, którzy wyznają zasady dotrzymania się wysokich standardów zawodowych, szacunku wobec klientów i oddania interesom swoich klientów.

Podstawowymi rodzajami praktyki Agencji Prawniczej “JURINFORM” są:

– zagraniczne operacje i projekty gospodarcze, doradztwo w dziedzinie zagranicznej działalności gospodarczej;

– towarzyszenie klientom przy projektach inwestycyjnych;

– operacje korporacyjne;

– praktyka podatkowa i budowa struktury organizacyjnej biznesu;

– praktyka komercyjna, spory gospodarcze i przedstawicielstwo sądowe;

– doradztwo prawne w sferze budownictwa i operacji z nieruchomością;

– prawo gruntowe.

Cele współpracy:

– wymiana informacji dotyczącej osobliwości prawnego stosowania aktów ustawodawczych zarówno na Ukrainie, jak i w Rzeczypospolitej Polskiej;

– wymiana doświadczenia, lobbing wspólnych interesów celem osiągnięcia maksymalnej skuteczności ekonomicznej w interesach klientów;

– zwiększenie ilości «portfeli» proponowanych usług;

– mobilność przy wykonywaniu postawionych przez klienta zadań;

– realizowanie na wielką skalę biznes-projektów, cо z kolei uwarunkuje zwiększenie ilości klientów.

Меchanizm realizowania współpracy widzimy w jednolitym uzgodnionym podejściu do zadania, które mamy rozwiązać, oraz w wyraźnym rozdzieleniu funkcji.

Jeżeli Państwa zainteresuje taka współpraca, z przyjemnością będziemy czekali na propozycję Państwa dotyczącą możliwego formatu przyszłych stosunków biznesowych naszych kompanii.

 

Dane kontaktowe:

Agencja prawnicza «JURINFORM»

40000, Ukrainа, miasto Sumy,

ulicа Pokrowska, 11.

Email: office@urinform.com.ua

Skype: anatoliysumy

Internet strona: http://urinform.com.ua

Теlеfоn: +38 (050) 327 44 54 Аnаtоlii Nesterenko