державний архітектурно-будівельний нагляд

Кабінет Міністрів України затвердив механізм здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду. Механізм впроваджено відповідною Постановою КМУ від 19.08.2015 року №698.
Нагляд будуть здійснювати головні інспектори будівельного нагляду, які призначаються в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі (далі – головні інспектори будівельного нагляду).

Державний архітектурно-будівельний нагляд в місті Суми та інших містах України здійснюється у спосіб проведення планових, позапланових, документальних і камеральних перевірок. Перевірки проводяться головним інспектором будівельного нагляду або кількома головними інспекторами будівельного нагляду.

Основними завданнями нагляду є:

 • виявлення, припинення та запобігання порушенню уповноваженими органами містобудування та архітектури, визначеними відповідно до статті 13 Закону України “Про архітектурну діяльність”, органами державного архітектурно-будівельного контролю, визначеними відповідно до статті 6 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, іншими органами, що здійснюють контроль у сфері містобудівної діяльності (далі – об’єкти нагляду), вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час провадження ними містобудівної діяльності;
 • скасування чи зупинення дії рішень, прийнятих з порушенням вимог містобудівного законодавства об’єктами нагляду, зокрема щодо документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування або анулювання зазначених документів;
 • притягнення посадових осіб об’єктів нагляду до відповідальності відповідно до закону.

З метою здійснення нагляду головні інспектори будівельного нагляду:

 • перевіряють законність рішень у сфері містобудівної діяльності, прийнятих об’єктами нагляду;
  витребовують від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб документи і матеріали щодо предмета нагляду, одержують інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, створених органами державної влади;
 • мають право безперешкодного доступу до місць будівництва об’єктів, приміщень об’єктів нагляду та об’єктів будівництва, документів та матеріалів, необхідних для здійснення нагляду;
 • вимагають від органів державного архітектурно-будівельного контролю проведення перевірок у разі наявності ознак порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;
 • залучають у разі потреби до здійснення нагляду фахівців підприємств, установ, організацій, контрольних і фінансових органів.

У разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, вчинених об’єктами нагляду, головні інспектори будівельного нагляду мають право:

 • видавати обов’язкові до виконання об’єктами нагляду приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;
 • притягати посадових осіб об’єктів нагляду до відповідальності за вчинені правопорушення відповідно до закону;
 • письмово ініціювати притягнення посадових осіб об’єктів нагляду до дисциплінарної відповідальності;
  вносити письмове подання про звільнення посадової особи об’єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення;
 • вносити письмове подання про позбавлення посадової особи об’єкта нагляду права виконувати певні види робіт до органу, яким таке право надавалося;
 • скасовувати чи зупиняти дію прийнятих об’єктами нагляду відповідно до визначених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності” повноважень рішень, які порушують вимоги законодавства у сфері містобудівної діяльності, з подальшим оприлюдненням такої інформації на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції.