автомобіль для інваліда

На законодавчому рівні врегульовано ряд питань, щодо переходу права власності на автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою.

15.09.2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 688-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення інвалідів автомобілями» (чинний з 04.10.2015 року).

Згідно зазначеного вище Закону, внесено наступні зміни до законів України:

1. У статті 38 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”:
після частини першої статтю доповнено новою частиною такого змісту:
“Інваліду, законному представнику недієздатного інваліда чи дитини-інваліда автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”.

2. Статтю 111 Закону України “Про гуманітарну допомогу” після частини першої доповнено новою частиною такого змісту:
“Автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід був забезпечений через органи соціального захисту населення і користувався більше 10 років, за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, може бути безкоштовно переданий у власність інваліду, законному представнику недієздатного інваліда чи дитини-інваліда за їх бажанням у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”.

Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 803 викладено в новій редакції пункт 41 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями.
Крім іншого, врегульовано питання переходу права власності на автомобіль, що перебуває в користуванні інваліда, у разі смерті такого інваліда.

Передбачено, що після смерті інваліда, дитини-інваліда автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід, дитина-інвалід були забезпечені через головне управління соціального захисту населення, за бажанням членів їх сімей, спадкоємців передається їм у власність безоплатно за рішенням Мінсоцполітики. У разі відсутності членів сім’ї, спадкоємців або в разі небажання членів сім’ї, спадкоємців отримати автомобіль такий автомобіль повертається головному управлінню соціального захисту населення.

Таким чином, Кабінет Міністрів України затвердив порядок передачі автомобіля, який визнаний гуманітарною допомогою, після смерті інваліда.

Нажаль, порядок безоплатної передачі у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації Кабінет Міністрів України, на даний час, не затвердив. Виникає питання: Чи зможе інвалід скористатися правом, наданим Законом, на базі існуючої редакції порядку забезпечення інвалідів автомобілями?