448878029_7593296b57_z

За результатами перевірки платника податків податковий орган приймає відповідні рішення. Платник податків, для захисту своїх прав у разі їх порушення, може скористатися процедурою оскарження рішень одним із видів яких є податкове повідомлення-рішення. Податковий кодекс передбачає два способи оскарження рішень (податкових повідомлень-рішень) – адміністративне оскарження та судове оскарження. Платник податків має право на оскарження рішень (податкових повідомлень-рішень) Державної фіскальної служби, але він не може оскаржити грошове зобов’язання, що самостійно визначене платником податків у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку.
Розглянемо порядок оскарження рішень контролюючих органів на прикладі оскарження податкового повідомлення-рішення, що прийняте Державною податковою інспекцією в місті Сумах.
Адміністративне оскарження податкового повідомлення-рішення, прийнятого Державною податковою інспекцією в місті Сумах, полягає у направленні скарги на таке рішення до Головного управління Державної фіскальної служби в Сумській області.
Судове оскарження повідомлення-рішення, прийнятого Державною податковою інспекцією в місті Сумах полягає в процесі звернення до Сумського окружного адміністративного суду з позовними вимогами визнати податкове повідомлення-рішення неправомірним та скасувати його.
Таким чином, процедура адміністративного оскарження – це досудове врегулювання спору.
Адміністративний спосіб оскарження рішень (податкових повідомлень-рішень) Державної податкової інспекції в місті Сумах не позбавляє платника податків на будь-якій стадії адміністративного оскарження або після його закінчення звернутися до Сумського окружного адміністративного суду та розпочати судове оскарження. При цьому, розпочавши судове оскарження податкового повідомлення-рішення Державної податкової інспекції в місті Сумах у судовому порядку, платник податку у подальшому позбавляється можливості використання оскарження такого рішення в адміністративному порядку, тобто оскаржити таке рішення до Головного управління Державної фіскальної служби в Сумській області.
У разі, коли платник податків вважає, що Державна податкова інспекція в місті Сумах невірно визначила суму грошового зобов’язання або прийняла будь-яке інше рішення, яке суперечить податковому законодавству або виходить за межі повноважень Державної податкової інспекції в місті Сумах, що встановлені Податковим кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до Головного управління Державної фіскальної служби в Сумській області зі скаргою про перегляд цього рішення.
Важливо, що згідно з ПКУ скарга подається саме до контролюючого органу вищого рівня (в Сумах це Головне управління Державної фіскальної служби в Сумській області, а не до Державної податкової інспекції в місті Сумах, яка прийняла податкове повідомлення-рішення що оскаржується.
Скарга на податкове повідомлення – рішення подається у письмовій формі. До скарги, у разі необхідності, додаються належним чином засвідчені копії документів, розрахунки та докази, які платник податків вважає за необхідне подати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 Податкового Кодексу.
Подати скаргу на рішення Державної податкової інспекції в місті Сумах потрібно протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення, що оскаржується.
Якщо відповідно до Податкового кодексу Державна податкова інспекція в місті Сумах самостійно визначає грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження рішень Державної податкової інспекції в місті Сумах протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення-рішення (рішення) від інспекції.
Якщо останній день вищевказаних строків оскарження припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
Саме подана у строк скарга до Головного управління ДФС в Сумській області, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до Головного управління ДФС в Сумській області Сумській області до дня закінчення процедури адміністративного оскарження.
В цей період часу сума грошового зобов’язання, що оскаржується, є неузгодженою та не може стягуватися податковим органом. Податкові вимоги з податку, що оскаржується, в цей час Державною податковою інспекцією в місті Сумах не надсилаються.
Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги Головним управлінням ДФС в Сумській області, а в разі надсилання скарги поштою – дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника податків поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.
Головне управління ДФС в Сумській області, за результатами розгляду скарги приймає рішення про задоволення скарги платника податків, або про залишення рішення (податкового повідомлення-рішення) без змін, а скарги без задоволення. Строк розгляду скарг 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги. Слід мати на увазі, що керівник (або його заступник) Головного управління ДФС в Сумській області може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків, але строк розгляду скарги не може бути більше 60 календарних днів.
У разі коли рішення за результатами розгляду скарги не надсилається платнику податків протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням Головного управління ДФС в Сумській області, така скарга вважається задоволеною у повному обсязі на користь платника податків.
Платник податків має право оскаржити рішення Головного управління ДФС в Сумській області до Державної фіскальної служби України в строк 10 десять календарних днів з дати отримання рішення за результатами розгляду скарги.
Рішення Державної фіскальної служби України, прийняте за результатами розгляду скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але таке рішення може бути оскаржене в судовому порядку.